برای اینکه بخوام یک عکس رو در عکس دیگه با استفاده از تابع آشوب پنهان کنم باید عکسی که میخوام پنهان بشه رو قطعه بندی کنم یا نیازی به قطعه بندی نیست؟ چگونه کد اسکی تصویر را بدست آورده و به باینری تبدیل کنیم؟