ضمن تشکر و قدردانی درخصوص در اخیار گذاشتن نرم افزارهای یاد شده، با توجه به آفیس نصبی روی سیستم (2013-64 بیتی) نرم افزارهای ارسالی به add-in این افیس اضافه نمی گردد خواهشمند است درصورت وجود راهکار به اینجانب اطلاع رسانی نمایید. با تشکر