پیاده سازی رگرسیون منطقی (Logistic Regression) با R به همراه داکیومنت

logistic regression in r 22099 1 تصویر

پیاده سازی رگرسیون منطقی با R

در این بخش پروژه پیاده سازی رگرسیون منطقی (Logistic Regression) یا لجستیک را با نرم افزار R همراه با داکیومنت ۷ صفحه ای در فایل ورد و فیلم نحوه اجرا آماده کردیه ایم. در ادامه به معرفی رگرسیون و رگرسیون منطقی پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه آماری با R قرار داده شده است.

رگرسیون چیست ؟

رگرسیون یکی از مهمترین ابزار های آماری در زمینه آنالیز داده ها و بررسی ارتباط بین متغیرهای پیش بین و متغیر پاسخ می باشد. اما در اکثر مسائل، یک مدل رگرسیونی تنها می تواند ارتباط اثرات اصلی متغیرهای پیشبین را روی پاسخ بررسی کند و اثرات متقابل بین متغیرها در صورت لحاظ شدن در مدل، به دلیل پیچیده شدن آن، از دوطرفه و نهایتا سه طرفه تجاوز نمی کند. زمانی که تعداد متغیرهای پیش بین زیاد باشد، به ویژه وقتی این متغیرها دوحالتی باشند (بله و خیر، سالم و بیمار و…)، ممکن است اثرات متقابل مراتب بالاتر بین این متغیرها بر روی برازش متغیر پاسخ تاثیرگذار باشد. این موضوع بیشتر در مسائلی مثل داده کاوی و داده های ریز آرایه که حجم داده ها زیاد است روی می دهد.

برای شناسایی و لحاظ کردن چنین تقابل هایی در مدل های رگرسیونی، می توان به جای استفاده از تمام متغیرها در برازش مدل، یک متغیر ترکیبی از آنها ساخت و به عنوان متغیر مستقل جدید وارد مدل کرد. رگرسیون منطقی می تواند راه حلی برای رفع این گونه مشکلات باشد. برای متغیرهای پیش بین دوحالتی روش های متنوع رگرسیونی و کلاس بندی در علوم آماری و کامپیوتر و زبان ماشین وجود دارد. در منابع زبان ماشین، روش ها و الگوریتم هایی که از توابع بولی استفاده می کند بر مبنای درخت تصمیم با قواعد تصمیم هستند.

رگرسیون منطقی (Logistic Regression)

رگرسیون منطقی یا Logistic Regression یک روش رگرسیونی بهبود یافته و جدید می باشد که در آن متغیرهای پیشگو به شکل ترکیب های بولی از متغیرهای دو حالتی ساخته شده اند. در رگرسیون منطقی ، ما به دنبال یک متغیر دو حالته هستیم که حاصل یک ترکیب منطقی بولی مطلوب از متغیرهای دو حالتی اولیه را داشته باشد. به این شکل که بکارگیری متغیر جدید به برای متغیر پیش بین، در مقایسه با دیگر ترکیبات بولی ممکن، بهترین برازش را بر روی متغیر پاسخ دهد. کاربرد های رگرسیون منطقی یا لجستیک در زمینه داده های SNP ، توالی ژنی، غربالگری بیماری های چند عاملی و غیره می باشد. این نوع رگرسیون به جهت استفاده از ترکیبات بولی منطقی رگرسیون، رگرسیون منطقی (Logistic Regression) نامگذاری شده است.

تصاویری از خروجی پروژه

logistic regression in r 22099 2 تصویر

logistic regression in r 22099 3 تصویر

logistic regression in r 22099 4 تصویر

logistic regression in r 22099 5 تصویر


پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید