تحلیل ماتریسی تیر دارای بارگسترده و متمرکز با MATLAB

beam matlab 23134 1 تصویر

تحلیل ماتریسی تیر دارای بارگسترده و متمرکز با MATLAB

شکل ارائه شده در بالا مربوط به پروژه ای با عنوان تحلیل ماتریسی تیر دارای بارگسترده و متمرکز با MATLAB می باشد، کدهای این پروژه از صفحه ۷۳ تا ۸۱ کتاب تجزیه و تحلیل اجزا محدود با استفاده از برنامه MATLAB و ABAQUS که به زبان اصلی است برداشته شده است و قابل دانلود می باشد. در ادامه به بیان مطالب پروژه پرداخته و خروجی های کد برنامه متلب را ارائه کرده است.

توضیحات

در این پروژه واحدهای اندازه گیری برای طول میلیمتر (mm) و برای نیرو نیوتن (N) در نظر گرفته شده است.

مشخصات و داده های ورودی تیر به صورت زیر است

 • تعداد گره های تیر با کد nnd برابر ۴ عدد می باشد
 • تعداد عضو های تیر با کد nel برابر ۳ عدد می باشد
 • تعداد گره های هر عضو از تیر با کد nne برابر ۲ عدد می باشد
 • تعداد درجه آزادی در هر گره از تیر با کد nodof برابر ۴ عدد می باشد

مشخصات مصالح تیر

مشخصات تیر در دو قسمت که اولی مقدار مدول الاستیسیته برابر ۲۰۰۰۰۰ مگاپاسکال و دومی بیان کننده ممان اینرسی برابر ۶^۱۰*۲۰۰ میلیمتر به توان ۴ است.

شرایط مرزی

هر گره در عضو تیر دارای دو درجه آزادی می باشد، یکی تغییر مکان عمودی در امتداد محور y و دیگری چرخش حول محور z که عمود بر محور xy است.

با توجه به شکل تیر موردنظر گره های ۱ و ۴ کاملاً ثابتند و با نماد ۰، درجه آزادی آنها مشخص و به برنامه داده می شود و نیز گره های شماره ۲ و ۳ دارای اتصال ساده هستند، آنها به صورت عمودی مهار شده اند ولی دارای چرخش آزاد هستند، پس درجه آزادی آنها w و θ است که به ترتیب رقم های ۰ و ۱ برای شناسایی به برنامه به آنها اختصاص داده شده است.

مشخصات پروژه

در این پروژه کدنویسی در هشت فایل مجزا ارائه گردیده است که برای اجرای آن و خروجی گرفتن می بایست آنها در داخل یک پوشه قرار داشته باشند، فایل اصلی اجرایی با پسوند beam.m می باشد که پس از اجرا نمودن خروجی برنامه در داخل یک فایل نوت پد با پسوند txt در پوشه مربوطه به مطابق زیر ایجاد می گردد.

خروجی نرم افزار متلب

File:beam_1_results.m


******* PRINTING MODEL DATA **************
——————————————————
Number of nodes:                                        ۴
Number of elements:                                    ۳
Number of nodes per element:                      ۲
Number of degrees of freedom per node:       ۲
Number of degrees of freedom per element:   ۴
——————————————————
Node          X
۱,           ۰۰۰۰٫۰۰
۲,           ۴۰۰۰٫۰۰
۳,           ۹۰۰۰٫۰۰
۴,          ۱۶۰۰۰٫۰۰
——————————————————

Element              Node_1             Node_2

  ۱                          ۱                    ۲

  ۲                          ۲                    ۳

  ۳                          ۳                    ۴

 ——————————————————

Element         E            I

 ۱,            ۲۰۰۰۰۰,   ۲e+008

 ۲,            ۲۰۰۰۰۰,   ۲e+008

 ۳,            ۲۰۰۰۰۰,   ۲e+008

 ——————————————————

—–Nodal freedom——————————-

Node           disp_w           Rotation

 ۱,                  ۰,                 ۰

 ۲,                  ۰,                 ۱

 ۳,                  ۰,                 ۲

 ۴,                  ۰,                 ۰

———————————————–

———–Applied Nodal Loads——————-

Node         load_Y         Moment

۱,          ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰

۲,          ۰۰۰۰٫۰۰,        ۱۶۶۷۰۰۰٫۰۰

۳,          ۰۰۰۰٫۰۰,        ۸۳۳۳۰۰۰٫۰۰

۴,          ۰۰۰۰٫۰۰,        ۰۰۰۰٫۰۰

—————————————————–

Total  number  of  active  degrees of freedom, n = 2

—————————————————-

******* PRINTING ANALYSIS RESULTS **************

——————————————————

Global force vector F

۱٫۶۶۷e+006

۸٫۳۳۳e+006

——————————————————

Displacement solution vector: delta

-۰٫۰۰۰۰۱

۰٫۰۰۰۱۶

——————————————————

Nodal displacements

Node       disp_y        rotation

۱,        ۰٫۰۰۰۰۰,       ۰٫۰۰۰۰۰

۲,        ۰٫۰۰۰۰۰,      -۰٫۰۰۰۰۱

۳,        ۰٫۰۰۰۰۰,       ۰٫۰۰۰۱۶

۴,        ۰٫۰۰۰۰۰,       ۰٫۰۰۰۰۰

——————————————————

Members actions

element         fy1              M1                   Fy2                 M2

  ۱,           ۹۸۲۹٫۹۲,      ۹۷۷۳۲۳۰٫۲۰,      ۱۰۱۷۰٫۰۸,    -۱۰۴۵۳۵۳۹٫۶۰

  ۲,           ۱۱۳۸۱٫۱۷,     ۱۰۴۵۳۵۳۹٫۶۰,     ۸۶۱۸٫۸۳,     -۳۵۴۷۶۷۳٫۲۷

  ۳,            ۷۶۰٫۲۲,       ۳۵۴۷۶۷۳٫۲۷,       -۷۶۰٫۲۲,       ۱۷۷۳۸۳۶٫۶۳

——————————————————

beam matlab 23134 2 تصویر


فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

فیلم آموزش نرم افزار ABAQUS به صورت مقدماتی

مشاهده آموزش نرم افزار آباکوس
انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

انجام پروژه ها و شبیه سازی مقالات و پایان نامه ها با متلب

مشاهده انجام پروژه با متلب

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید

  لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  مشاهده لیست کامل
  socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه خرید سورس بازی تحت شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab