نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو
09194751295 - 09365442247
NoavaranGermi@gmail.com
https://t.me/noavarangermi
https://t.me/noavarangermi_ir

سنجش طیف در کانال ریلی با تابع چگالی احتمال و مدل جیک در متلب

  • شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
  • بازدید 1,590 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (270 امتیاز از 56 رای)
    Loading...
تعداد کل پروژه های انتشار نشده: 22
سنجش طیف در کانال ریلی با تابع چگالی احتمال و مدل جیک در متلب

عنوان فارسی: سنجش طیف در کانال ریلی با تابع چگالی احتمال و مدل جیک در متلب


توضیحات: پروژه حاضر مرتبط با کانال های مخابراتی است که در آن اقدام به سنجش طیف در کانال ریلی با استفاده از تابع چگالی احتمال (PDF) و مدل جیک (Jakes Model) می پردازیم. کانال مخابراتی محیطی است که به منظور انتقال اطلاعات از یک فرستنده به یک گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد. در ارتباطات راه دور و شبکه ‌های کامپیوتری، یک کانال ارتباطی، مثل سیم یا یک ارتباط منطقی از طریق یک کانال رادیویی اشاره می کند.

کد پروژه:NP21 قیمت پروژه:180000 ریال توضیحات:فایل m دارد