توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با نرم افزار متلب

  • شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
  • بازدید 7,838 نفر
  • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (297 امتیاز از 63 رای)
    Loading...
تعداد کل پروژه های انتشار نشده: 22
توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با نرم افزار متلب

عنوان فارسی: توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار با نرم افزار متلب


توضیحات: توزیع احتمال در نظریه احتمال و آمار، احتمال هر یک از مقادیر متغیر تصادفی (در رابطه با متغیر گسسته) و یا احتمال قرار گرفتن متغیر در یک بازه معین (در ابطه با متغیر تصادفی پیوسته) را شامل می شود. در این پست پیاده سازی توزیع احتمال در نرم افزار متلب را آماده کردیم که فیلم و تصاویری از خروجی آن از بخش دموی پروژه قابل دانلود و بررسی است.

کد پروژه:NP22 قیمت پروژه:250000 ریال توضیحات:فایل m دارد