طراحی کامپیوتر پایه با پروتئوس به همراه گزارش کار کامل

 • پنج‌شنبه 26 ژانویه 2017
 • بازدید 3,496 نفر
 • 1 امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (207 امتیاز از 43 رای)
  Loading...

proteus basic computer 18556 1 تصویر

پروژه شبیه سازی کامپیوتر پایه با نرم افزار Proteus 

پروژه طراحی کامپیوتر پایه با نرم افزار Proteus را به همراه گزارش کار در این پست آماده کردیم که یک پروژه مناسب و کامل برای درس معماری کامپیوتر و آزمایشگاه معماری کامپیوتر است. در پروژه حاضر، کامپیوتر پایه معرفی شده در کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو در چهار بلوک مجزا که با هم مرتبط هستند طراحی شده است:

بلوک های طراحی شده در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

 • BUS مشترک داده و آدرس
 • واحد حافظه
 • واحد اکومولیتور (جمع، منطق و شیفت)
 • واحد کنترل

BUS اصلی سیستم به تمامی رجیسترها متصل بوده و فرامین و داده لازم برای عملکرد را در اختیار آن ها قرار می دهد. رجیسترها نیز فرامین کنترلی را از بخش کنترل گرفته و با مدارات جمع، منطق و شیفت در تبادل داده هستند. با اضافه کردن تعدادی LED به طرح اصلی مدار، وضعیت تمامی رجیسترها شامل SC , INPR , OUTR , AC , PC , IR , DR , AR قابل مشاهده است.

توضیحلت بیشتر، شماتیک کلی مدار و بررسی هر یک از واحد های مجزای پردازنده و نحوه ارتباط دهی آن ها در پروژه طراحی کامپیوتر پایه در ادامه مطلب.

تصویری از شماتیک کلی مدار:

proteus basic computer 18556 2 تصویر

واحد حافظه در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

در پروژه حاضر از دو حافظه ۸ بیتی با حجم ۲Kbit به صورت موازی استفاده شده است که در مجموع فضای حافظه ای برابر با ۴Kbit با ۱۶ بیت داده فراهم می کند. ۸ بیت پر ارزش دیتا با حافظه پایینی و ۸ بیت کم ارزش آن با حافظه بالایی قابل دسترسی اند. ۴Kbit حافظه نیاز به ۱۲ خط برای آدرس دهی داردو با توجه به مشترک بودن BUS داده و آدرس به یک مدار منطقی برای انتخاب یکی از دو حالت Read/Write نیاز است.

بدین ترتیب در هر لحظه یکی از دو سیگنال RD یا WR فعال خواهد بود. در طراحی مدار از واحد های حافظه موجود در کتابخانه نرم افزار (و نه IC های حافظه) استفاده شده است. هر حافظه دارای ۱۲ خط آدرس از رجیستر آدرس (AR(0) – AR(11)) ، ۸ خط خروجی دیتا (D0 – D7) ، یک سیگنال انتخاب حافظه (CS) و دو سیگنال خواندن و نوشتن می باشد.

با توجه به آن که دو حافظه در مجموع یک دیتای ۱۶ بیتی را به صورت همزمان با باس سیستم تبادل می کنند، سیگنال های CS , RD , WR آن ها یکی هستند. همچنین واحد کنترل به گونه ای عمل می کند که دو سیگنال RD  و WR به صورت همزمان فعال نشوند. شماتیک مربوط به بخش حافظه و ارتباط آن با باس اصلی در شکل زیر آمده است:

proteus basic computer 18556 3 تصویر

رجیسترها در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

با توجه به عدم وجود رجیسترهای ۸ و ۱۶ بیتی در کتابخانه نرم افزار Proteus ناچار به استفاده از یک کانتر ۴ بیتی به جای ۴ فیلیپ فلاپ هستیم. در نتیجه هر رجیستر ۸ و ۱۶ بیت به ترتیب با ۲ و ۴ شمارنده ۴ بیت جایگزین شده است. خطوط کنترلی مورد استفاده برای این کانترها عبارتند از:

PL: سیگنال Load

MR: سیگنال Reset

UP: سیگنال فعال کننده بالا شمار

DOWN: سیگنال فعال کننده پایین شمار

وضعیت تمامی رجیستر های مورد استفاده شامل SC , INPR , OUTR , AC , PC , IR , DR , AR با LED های اضافه شده به طراحی اصلی قابل مشاهده می باشند.

شماتیک مربوط به نحوه عملکرد تعدادی از رجیسترها در شکل زیر نمایش داده شده است:

proteus basic computer 18556 4 تصویر

واحد کنترل در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

با توجه به لزوم عدم استفاده از نرم افزار در طراحی کامپیوتر پایه مورد نظر، واحد کنترل به صورت تمام سخت افزاری طراحی شده است. این مدار پتلس های زمان بندی شده لازم برای عملیات های مختلف اکومولیتور و تبادل داده و رجیسترها را تولید می کند. تایمینگ عملکرد تمامی رجیستر های CPU به وسیله خروجی های واحد کنترل تنظیم می شوند.

واحد کنترل پالس Clock اصلی را از طریق BUS دریافت نموده و با استفاده از سخت افزار خود سیگنال های زمانی لازم برای انجام اعمال ریاضی و منطقی و همچنین خواندن، نوشتن و شیفت داده را می سازد. با توجه به تمام سخت افزاری بودن این واحد، باید دستورات لیست شده در جدول زیر به صورت سخت افزاری پیاده گردند:

proteus basic computer 18556 5 تصویر

توابع کنترلی موجود در برنامه اسمبلی بالا شامل دستورات کنترلی جدول زیر هستند. با تفکیک این دستورات به شکل جدول زیر امکان پیاده سازی سخت افزاری آن ها فراهم می شود:

proteus basic computer 18556 6 تصویر

برای پیاده سازی از واحد های تمام جمع کننده موجود در کتابخانه نرم افزار سود برده شده و بقیه بخش ها به کمک گیت های منطقی طراحی گردیده اند. در ادامه برخی بخش های واحد کنترل به اختصار مورد بررسی قرار گرفته اند:

مدار انتخاب حالت در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

سیگنال های فعال ساز رجیسترها و حافظه با استفاده از یک انکدر ۸ – ۳ ساخته می شوند. ورودی های مدار انخاب حالت سیگنال CS و فعال ساز رجیستر های آدرس، شمارنده برنامه، دیتا، واحد منطق و محاسبه، IR و TR هستند و خروجی ها با اتصال به گذرگاه اصلی برای انتخاب عملیات مربوط در زمان مناسب به کار می روند.

proteus basic computer 18556 7 تصویر

کدگشای دستور در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

در کامپیوتر پایه مورد نظر دستورات فرمت ۳ بیتی دارند (حداکثر ۸ دستورالعمل شامل OR , AND , ADD , SHR , SHL , COM , LOAD DR , LOAD INPR). بیت های ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ رجیستر IR مشخص کننده دستور مورد نظر از بین این ۸ دستورند که با اتصال به دیکدر نشان داده شده در شکل زیر موجب واکشی دستور موجود در IR شده و خروجی آن ها به باس متصل است. بیت آخر IR مربوط به فعال ساز عمومی دستور است و با اتصال به یک DFF دستور واکشی شده را فعال یا غیر فعال می کند.

proteus basic computer 18556 8 تصویر

مولد پالس ساعت در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

برای تولید سیگنال Clock پردازنده مطلوب از نوسان ساز ۵۵۵ در آرایش مونو استابل استفاده شده است. مقادیر به شرح زیر برای فرکانس کلاک ۱۰KHz انتخاب شده اند:

proteus basic computer 18556 9 تصویر

f(clk) = 1.44 / (RA + 2RB) * C

RA = 1K , RB = 68K , C = 1nF → f = 10KHz

کلاک اصلی تولید شده به باس سیستم متصل شده و به تمامی رجیسترهای مدار متصل می گردد. اما تا زمان عدم فعال شدن سیگنال کنترلی مربوطه رجیستر با وجود اعمال کلاک عملی انجام نمی دهد.

واحد اکومولیتور در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

عناصر به کار رفته در واحد منطق و محاسبات عبارتند از: Full Adder و گیت های AND , OR , NOT که هر یک از دستورالعمل ها به صورت طبقات جداگانه طراحی شده و سپس تمامی آن ها با هم OR منطقی می شوند. ترتیب دستورالعمل ها عبارت است از:

از چپ به راست ردیف بالا: AND – ADD – LOAD INPR to AC – SHR

از راست به چپ ردیف پایین: LOAD DR to AC – COM – SHL

proteus basic computer 18556 1 تصویر

گذرگاه داده و آدرس در پروژه طراحی کامپیوتر پایه:

باس مورد استفاده در کامپیوتر پایه طراحی شده ۱۶ بیتی بوده و با توجه به اتصال آن به ۷ واحد مجزا، لذا دارای مالتی پلکسرهایی برای انتخاب هر یک از این واحدها می باشد. ترتیب انتخاب واحدها بر طبق اولویت انتخاب مالتی پلکسرها عبارتند از:

۱٫AR     ۲٫PC      ۳٫DR     ۴٫AC     ۵٫IR      ۶٫TR     ۷٫MEMORY

پروژه های آماده برق قدرت با متلب

پروژه های آماده برق قدرت با متلب

مشاهده پروژه های برق قدرت با متلب
پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

پروژه ها و آموزش های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی

مشاهده ویدئو در این باره

خوشحال خواهیم شد اگر نظر خودتون رو درباره این مطلب ثبت کنید

خطا!دکمه ریفریش را بزنید
 1. تصویر آواتار کاربر 0
  آیناز محمدی سه‌شنبه , 29 می

  سلام چطور می تونم با ای سی های 74154 , 74125 حافظه رام بسازم میشه راهنمایی بفرمایید.

 2. تصویر آواتار کاربر 0
  میهن لازمی دوشنبه , 4 ژوئن

  سلام چطور می تونم با ای سی های 74154 , 74125 حافظه رام بسازم ميشه راهنمايی بفرماييد.

لیســــــــت پــــــــروژه های انتشــــــــار نشده ( 22 موضوع )

مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
مشاهده لیست کامل
socket programing آموزش برنامه نویسی آموزش سی شارپ بازی تحت شبکه بازی تحت شبکه به زبان سی شارپ برنامه تحت شبکه با سی شارپ برنامه نویسی ترجمه مقاله ترجمه مقاله شبکه دانلود بازی تحت شبکه دانلود رایگان پروژه های دانشجویی دانلود سورس برنامه دانلود سورس رایگان دانلود نرم افزار دانلود پروژه دانشجویی دانلود پروژه رایگان دانلود پروژه های دانشجویی دانلود کتاب دانلود کتاب آموزشی دانلود کتاب اموزشی سورس بازی با socket programing سورس رایگان سورس کد بازی تحت شبکه سورس کد بازی تحت شبکه با C# سورس کد بازی تحت شبکه چند نفره سوکت پروگرمین شبیه سازی با نرم افزار R نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه نحوه نوشتن برنامه تحت شبکه به زبان سی شارپ نرم افزار Rstudio پروژه arena پروژه matlab پروژه ns2 پروژه opnet پروژه ارنا پروژه سیمولینک matlab پروژه مهندسی صنایع پروژه مهندسی صنایع با ارنا پروژه های آماده با OpenGL پروژه های آماده با OpenGL در سی پلاس پلاس پروژه های آماده با ارنا پروژه های آماده برای درس گرافیک کامپیوتری پروژه هوش مصنوعی پروژه پردازش تصویر matlab پروژه پردازش سیگنال matlab