شماره تماس:۰۹۳۶۵۴۴۲۲۴۷ – ۰۹۱۹۴۷۵۱۲۹۵

ایمیل: noavarangermi@gmail.com

خانه » رشته کامپیوتر » پروژه ها » پروژه رایگان » تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

اطلاعیه سایت

اگر در مورد این موضوع سوال یا مشکلی دارید در انجمن سایت مطرح کنید تا دوستان پاسخ دهند.
انجمن تخصصی سایت نوآوران گرمی | پاسخگویی سوالات و مشکلات شما (اینجا کلیک کنید)

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 امتیاز از 1 رای)
در حال بارگذاری امتیازدهیLoading...

matlab mri mr 16004 1 تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

دانلود پروژه رایگان تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR برای بررسی بیماری آترواسکلروز با متلب

دانلود پیاده سازی مقاله Method to Correct Intensity Inhomogeneity in MR Images for Atherosclerosis Characterization

در این پست دانلود رایگان پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR به همراه کامنت گذاری کدها را برای شما کاربران عزیز آماده کرده ایم که به منظور بررسی بیماری آترواسکلروز در محیط گرافیکی GUI در نرم افزار متلب پیاده سازی شده است. مقاله مرجع در این پروژه پردازش تصویر با عنوان Method to Correct Intensity Inhomogeneity in MR Images for Atherosclerosis Characterization می باشد که به همراه پروژه و فیلم نحوه اجرا، به صورت رایگان قابل دریافت است.

دانلود این پروژه پردازش تصویر و بینایی ماشین رایگان است اما در برخی از سایت ها و وبلاگ ها با قیمت بالایی به فروس می رسد! در ادامه با ما همراه باشید تا فیلم و تصاویری از خروجی این پروژه پزشکی با متلب را برای شما نشان دهیم. همچنین قسمتی از کدها نیز قرار داده شده است. امیدواریم که مورد استفاده شما دوستان قرار گیرد و در پروژه خود نیز بتوانید از آن کمک بگیرید.

از کاهش موارد مرگ و میر، تقریبا ۲۵ درصد آن ناشی از بیماری های کرونری در سال های گذشته را می توان به اقدام های پیشگیری کننده اولیه در پیشگیری از عامل هایی همچون تشویق افراد به عدم مصرف سیگار، پرداختن به ورزش های روزانه، هیپرکلسترولمی و همچنین کنترل فشار خون دانست. علاوه بر اثر عوامل ذکر شده که هدف از آنها، پیشگیری اولیه در مقابل بیماری های کرونری یا بیماری های آترواسکلروتیک می باشد، می توانیم به التهاب و فعالیت پلاکت ها نیز به عنوان عاملی در به وجود آمده این بیماری ها اشاره نمود.

مشاهده قسمتی از کدها، فیلم، تصاویری از خروجی و دانلود رایگان پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR در ادامه مطلب.

قسمتی از کدهای پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR :

function varargout = LEMS1im_GUI(varargin)

gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ...
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ...
                   'gui_OpeningFcn', @LEMS1im_GUI_OpeningFcn, ...
                   'gui_OutputFcn',  @LEMS1im_GUI_OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ...
                   'gui_Callback',   []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end

if nargout
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before LEMS1im_GUI is made visible.
function LEMS1im_GUI_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject    handle to figure
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin   command line arguments to LEMS1im_GUI (see VARARGIN)

colormap(gray(256))
% --- make slider invisible
set(handles.slider1,'Min',0,'Max',255)
handles.data.flag.read = 1;
handles.data.flag.crop = 0;
handles.data.flag.threshold = 0;
handles.data.flag.B0 = 0;
handles.data.flag.filter = 0;
handles.data.flag.LEMS = 0;
handles.data.flag.save = 0;
handles = enable_main(handles);
handles = diseable_threshold(handles);
handles = diseable_filter(handles);
handles = diseable_B0(handles);
handles = diseable_LEMS(handles);
handles = diseable_save(handles);

% Choose default command line output for LEMS1im_GUI
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% --- splash screen
I = imread('splash_screen2.jpg');
imshow(I);

% UIWAIT makes LEMS1im_GUI wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

تصاویری از خروجی پروژه تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR :

تصویر خروجی ۲:

matlab mri mr 16004 2 تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصویر خروجی ۳:

matlab mri mr 16004 3 تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصویر خروجی ۴:

matlab mri mr 16004 4 تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

تصویر خروجی ۵:

matlab mri mr 16004 5 تصحیح شدت ناهمگن در تصاویر MRI و MR با متلب

باکس دانلود
 • اندازه فایل 1: 9.12 مگابایت
    • رمز فایل: www.noavarangermi.ir
    اشتراک گذاری مطلب
    ایمیل شما آشکار نمی شود

    نوشتن دیدگاه

    تمامي كالاھا و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزھاي لازم از مراجع مربوطه ميباشند و فعالیتھاي اين سايت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامي ايران است.

    آدرس:استان اردبیل - شهرستان گرمی - خیابان معلم - محله عباسیه | شماره تماس: ٠٩٣۶۵۴۴٢٢۴٧


    کلیه حقوق برای تیم نوآوران گرمی محفوظ می باشد . کپی برداری از مطالب فقط با ذکر نام منبع مجاز است.
    طراحی شده توسط تیم نوآوران گرمی