نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو https://www.noavarangermi.ir نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو ارائه دهنده خدمات برنامه نویسی - طراحی سایت - شبیه سازی 09365442247-09194751295-noavarangermi@gmail.com Fri, 22 Dec 2017 20:28:43 +0330 fa-IR hourly 1 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت https://www.noavarangermi.ir/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/ https://www.noavarangermi.ir/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/#respond Fri, 22 Dec 2017 20:28:43 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21485 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی در این بخش پروژه شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی را با Arena همراه با داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به تشریح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی قرار داده شده است. صورت مسئله پروژه در نظر داریم یک آموزشگاه رانندگی در […]

The post شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
simulation driving school system arena 1 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی

در این بخش پروژه شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی را با Arena همراه با داکیومنت آماده کردیم که در ادامه به تشریح صورت مسئله پرداخته و فیلم و تصاویری از خروجی قرار داده شده است.

صورت مسئله پروژه

در نظر داریم یک آموزشگاه رانندگی در شهر تهران را با استفاده از نرم افزار Arena برای ۷ روز کاری ۸ ساعته شبیه سازی کرده و خروجی های بدست آمده را تحلیل کنیم. سیستم خدمت دهی این آموزشگاه رانندگی به این صورت است که افرادی که وارد سیستم می شوند، یا اولین باری است که وارد سیستم می شوند یا افرادی بودند که قبلا در سیستم ثبت نام کرده اند و برای گذراندن کلاس وارد این سیستم می شوند. افراد پس از وارد شدن برای اولین بار، برای تشکیل پرونده و شروع روند آموزش خود به سراغ منشی رفته و مدت زمانی را منتظر می مانند (داده های مدت زمان بین ورود افراد در فایل Data آورده شده که با قسمت Input Analyzer Arena تحلیل شده می گردد).

پس از تشکیل پرونده برای بخش معاینات پزشکی به مرکز پزشکی نزدیک همان مرکز مراجعه می کنند که تعداد دو دکتر آماده ارائه خدمت به مراجعه کنندگان هستند (که طبق تابع توزیع مثلثی با پارامتر های (۴٫۵٫۶) ارایه خدمت می دهند) و خروجی این بخش به دو دسته براساس احتمالات تصادفی ۷۰ به ۳۰ بخش بندی می شوند که ۳۰ درصد آنها نیازمنده معاینه پیشرفته و دریافت عینک طبی می باشند (که مدت زمان آن براساس تابع توزیع نرمال با پارامتر های (۳٫۲) می باشد) و ۷۰ درصد دیگر نیازی به دریافت معاینات پیشرفته ندارند و به ادامه روند کاری خود به داخل آموزشگاه بر می گردند.

پس از انجام این مراحل در روز اول، افراد برای دریافت آموزش در روز دوم وارد سیستم می شوند و آموزش آنها به صورت تئوری آغاز می شود و دوباره برای تعیین کلاس پیش مُنشی مرکز می روند و مدتی را برای جواب گویی مُنشی منتطر می مانند (مقدار ثابت ۲ دقیقه). پس از مشخص شدن کلاس، افراد کلاس های آموزشی خود را بر طبق تابع توزیع نمایی (۸٫۱۰) دریافت می کنند و در انتهای این دوره آموزشی افراد برای آزمون دادن وارد اتاق آزمون می شوند که تعداد دو نفر به عنوان آزمون گیرنده عملیات، آزمون را انجام می دهند که این عملیات بر طبق تابع توزیع یکنواخت (۵٫۱۰) صورت می گیرد.

در خروجی این بخش ۷۰ درصد موفق به کسب مدرک می شوند و مابقی دوباره وارد سیکل آموزش شده و مراحل مختلف را طی می کنند. این سیستم برای ۷ روز کاری ۸ ساعته شبیه سازی می شود که مدت زمان کاری افراد در آن از ۸ تا ۱۲ و از ۱ تا ۴ می باشد.

تصاویری از خروجی شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی

simulation driving school system arena 2 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۲

simulation driving school system arena 3 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۳

simulation driving school system arena 4 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۴

simulation driving school system arena 5 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۵

simulation driving school system arena 6 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۶

simulation driving school system arena 7 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۷

simulation driving school system arena 8 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۸

simulation driving school system arena 9 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۹

simulation driving school system arena 10 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۰

simulation driving school system arena 11 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۱

simulation driving school system arena 13 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۲

simulation driving school system arena 14 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۳

simulation driving school system arena 15 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۴

simulation driving school system arena 16 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۵

simulation driving school system arena 17 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۶

simulation driving school system arena 18 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۷

 simulation driving school system arena 12 شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت

شکل ۱۸

The post شبیه سازی سیستم آموزشگاه رانندگی با ارنا به همراه داکیومنت appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%d8%b4%d8%a8%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/feed/ 0
کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم به صورت PDF https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/ https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/#respond Wed, 20 Dec 2017 22:31:59 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21475 کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم در این بخش برای کاربران عزیز کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم نوشته فرشید بابا جانی را به صورت PDF آماده کرده ایم و در ادامه به توضیحاتی در مورد این کتاب به همراه فهرست مطالب آن می پردازیم. معرفی کتاب آموزش مدیر شبکه […]

The post کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم به صورت PDF appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
network administrator 21475 کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم به صورت PDF

کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم

در این بخش برای کاربران عزیز کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم نوشته فرشید بابا جانی را به صورت PDF آماده کرده ایم و در ادامه به توضیحاتی در مورد این کتاب به همراه فهرست مطالب آن می پردازیم.

معرفی کتاب آموزش مدیر شبکه

در کتاب پیش رو علاوه بر تعاریف کاربردی شبکه، طرح های عملی جهت دسترسی به توانایی بیشتر برای اعمال و پیاده سازی یک شبکه مقبول ارائه شده است. مدیر شبکه می‌تواند در یک سازمان به عنوان یک عنصر کلیدی در پیشبرد اهداف آن مفید باشد، در ضرورت آن باید اضافه کرد که یک مدیر فعال و کار آمد شبکه، سهم با ارزشی در کیفیت و پیشرفت کاریران اعمال می‌کند. به همین منظور بایستی راهکار های صحیح مدیریت را به نحو مطلوب یاد گرفته و از آن در عرصه تکنولوژی استفاده کرد.

در این کتاب به موضوعات مختلفی پرداخته شده است مانند :

 • انجام کار هایی مثل کابل کشی ساختمان، پچ پنل ها، کار با سوئیچ ها و غیره
 • آماده کردن اتاق سرور
 • آموزش نصب و راه اندازی ویندوز سرور ۲۰۱۶ به همراه سرویس های مهم آن
 • آموزش نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته
 • آموزش نصب و راه اندازی آنتی ویروس Nod 32 تحت شبکه
 • آموزش نصب و راه اندازی سرور مانیتورینگ Solar

فهرست مطالب کتاب آموزش مدیر شبکه

 • مقدمه
 • طرّاحی و پیاده سازی اتاق سرور
 • آماده سازی اتاق سرور
 • سیستم سرمایشی مناسب
 • سیستم اطفای حریق
 • انواع رک ها
 • رک ایستاده
 • انتخاب سوئیچ مناسب در شبکه
 • انتخاب کابل مناسب
 • بررسی پچ پنل در رک
 • کیستون
 • بررسی UPS در شبکه
 • راه اندازی سرور
 • انتخاب مادر برد
 • انتخاب USP
 • انتخاب رم
 • انتخاب هارد دیسک
 • تفاوت بین هارد SAS با SATA
 • سیستم عامل ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • نسخه های مختلف ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • سخت افزار مورد نیاز ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • بررسی ابزار ها و سرویس های ویندوز سرور ۲۰۱۶
 • شبکه کردن دو سیستم با هم
 • بررسی سرویس های شبکه
 • سرویس DNS
 • بررسی فایل HOSTS در ویندوز
 • سرویس DNS های اینترنتی
 • نصب و راه اندازی سرویس DNS
 • غیر فعال کردن IPV6
 • بررسی پروتکل DHCP
 • فعال کردن Mac Filtering در سرویس DHCP
 • تخصیص دادن آدرس مشخّص به دستگاه های مشخّص
 • سرویس Active Directory
 • نصب و راه اندازی سرویس Active Directory
 • بررسی سرویس های Active directory
 • تعریف Active directory
 • تعریف کاربر در Active directory
 • عضو کردن کلاینت در دومین
 • فعال سازی Remote در سرور
 • به اشتراک گذاشتن فایلها و فولدر ها در شبکه
 • بررسی دسترسی ها به فولدر ها و فایلها
 • بررسی گزینه ی Advanced در تب Security
 • بررسی inheritance در Permissions
 • ایجاد گروه در سرویس Active Directory Users and Computers
 • عضویت مدیر شبکه در گروه های اصلی
 • ارتباط از راه دور Active Directory
 • ایجاد Domain controller دوم برای پایدار بودن شبکه
 • فعال سازی سرویس NIC Teaming
 • نصب و راه اندازی سرویس Hyper-V
 • ایجاد ماشین سازی
 • ابزار Replication در سرویس Hyper-V
 • نصب و راه اندازی NANO Server
 • عضو کردن Nano Server به سرویس Domain
 • نصب و راه اندازی سرویس Remote Desktop
 • کار با سرویس Remote Desktop از طریق وب
 • اجرای نرم افزار از طریق سرویس Remote Desktop
 • فعال کردن سرویس Virtual Machine Remote Desktop
 • نصب و راه اندازی سرویس Remote Access
 • راه اندازی سرور آنتی ویروس
 • نصب و راه اندازی دوربین مدار بسته
 • سرور مناسب برای راه اندازی دوربین مدار بسته
 • پیدا کردن دوربین به صورت Discovery
 • تنظیم نمایش دوربین ها
 • فعال کردن قابلیت تشخیص حرکت یا Motion
 • استخراج تصاویر دوربین
 • نصب و راه اندازی System Center 2016
 • نصب و راه اندازی Microsoft.System.Center. Operations.Manager
 • نصب و راه اندازی Configuration Manager System Center
 • نصب و راه اندازی سرور مانیتورینگ Solarwin
 • کار با سیستم تحت وب نرم افزار مانیتورینگ
 • فعال سازی Discovery در نرم افزار Solar
 • بررسی کامل سرویس NetFlow
 • بررسی سرویس NetFlow در روتر میکروتیک
 • کار با نقشه ها در SolarWins
 • نصب و راه اندازی سیستم سانترال
 • نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت تلفن سانترال پاناسونیک
 • فعالسازی منشی تلفنی در تلفن سانترال
 • مشخص کردن تعداد خط های آزاد برای کاربر
 • مدیریت پورتها و بستن آنها در شبکه
 • بررسی Policy در نرم افزار GFI
 • ایجاد گروه در نرم افزار
 • منابع

The post کتاب آموزش مدیر شبکه جلد دوم به صورت PDF appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/feed/ 0
توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) با نرم افزار MATLAB https://www.noavarangermi.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-5g-%d8%a8%d8%a7-matlab/ https://www.noavarangermi.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-5g-%d8%a8%d8%a7-matlab/#respond Sun, 17 Dec 2017 22:22:32 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21466 توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) در این بخش کتاب توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) با استفاده از نرم افزار MATLAB را برای دانلود رایگان قرار داده ایم که توسط شرکت MathWorks ارائه شده و در آن به کاربرد متلب در شبکه ۵G پرداخته شده است. این […]

The post توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) با نرم افزار MATLAB appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
5g network development with matlab 21466 توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (5G) با نرم افزار MATLAB

توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G)

در این بخش کتاب توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) با استفاده از نرم افزار MATLAB را برای دانلود رایگان قرار داده ایم که توسط شرکت MathWorks ارائه شده و در آن به کاربرد متلب در شبکه ۵G پرداخته شده است. این PDF کوتاه از ۴۹ صفحه و ۴ بخش تشکلی شده که به زبان انگلیسی با تصاویر گرافیکی جذابی می باشد.

نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G)

نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) فاز بعدی استاندارد های مخابراتی تلفن همراه و فراتر از استاندارد های فعلی ۴G LTE (Long-Term Evolution) می باشد. تکنولوژی ۵G باید به طور مشخص توسعه داده شده و توسط انواع مختلفی از صنعت ها از جمله فروشندگان تجهیزات شبکه، اپراتور های شبکه تلفن همراه، فروشندگان ابزار های نیمه رسانا و تولید کنندگان دستگاه های مرتبط با شبکه تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد. محدوده شبکه ۵G از تلفن های همراه تا نسل بعدی خودرو های هوشمند خواهد بود.

پهنای باند در شبکه ۵G

رشد انفجاری تقاضا برای پهنای باند بی سیم بالا که می تواند ویدیو و دیگر خدمات شبکه اینترنت اشیا (IOT) را حمل کند که در آن تعداد زیادی از دستگاه های هوشمند از طریق اینترنت ارتباط برقرار می کنند، نیازمند شبکه ای فوق العاده قوی می باشد؛ برای رسیدن به این اهداف، نسل پنجم شبکه تلفن همراه سرعت باند پهن بسیار بالا، زمان تاخیر بسیار پایین و قابلیت اتصال به اینترنت را فراهم می سازد.

طراحی و پیاده سازی ۵G

طراحی و پیاده سازی شبکه و دستگاه های ۵G نیازمند معماری متفاوت، تکنولوژی دسترسی به رادیو و الگوریتم های لایه فیزیکی می باشد. شبکه های انبساطی از سلول های کوچک، ایستگاه های پایه ماکرو سیستم LTE را با استفاده از فناوری های موج میلیمتری و آرایه های عظیم آنتن MIMO تکمیل می کنند و اجزای پردازشی در تجهیزات شبکه و دستگاه های کاربر، تبدیل به یکپارچه و سازگار می شوند.

نوآوری هایی مانند شکل گیری پرتو ترکیبی، راه های قدیمی توسعه سیستم های بی سیم را کشف می کنند. این فناوری های بسیار پیچیده نیاز به یکپارچه سازی متناظر با تخصص و ابزار های مهندسی می باشند. با ارائه ظرفیت پهنای باند بالاتر از پهنای باند پشتیبانی شده در شبکه ۴G فعلی، شبکه ۵G تراکم بالاتری از پهنای باند تلفن همراه را برای کاربران به ارمغان می آورد و ارتباطات بسیار وسیعی را بین دستگاه ها پشتیبانی می کند.

The post توسعه نسل پنجم شبکه تلفن همراه (۵G) با نرم افزار MATLAB appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-5g-%d8%a8%d8%a7-matlab/feed/ 0
پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS https://www.noavarangermi.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-rsa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d9%85%d8%b1%db%8c-rns/ https://www.noavarangermi.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-rsa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d9%85%d8%b1%db%8c-rns/#respond Fri, 15 Dec 2017 22:17:54 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21444  ترجمه مقاله پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS ترجمه مقاله Implementation of RSA Algorithm Based on RNS Montgomery Multiplication در این بخش ترجمه مقاله پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS را آماده کرده ایم که علاوه بر چکیده و مقدمه می توانید خود مقاله اصلی را […]

The post پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
implement rsa algorithm 21444 پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS

 ترجمه مقاله پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS

ترجمه مقاله Implementation of RSA Algorithm Based on RNS Montgomery Multiplication

در این بخش ترجمه مقاله پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS را آماده کرده ایم که علاوه بر چکیده و مقدمه می توانید خود مقاله اصلی را نیز به صورت رایگان دانلود نمایید.

چکیده مقاله

یک الگوریتم موازی بر پایه ضرب مونتگمری مبنی بر سیستم اعداد باقی مانده ارائه داده ایم در این مقاله پیاده سازی الگوریتم RSA استفاده از ضرب مونتگمری تعریف شده است. در مورد تعداد واحد های موازی و نحوه انتخاب سایز مبنای RNS بحث خواهیم کرد. هم چنین یک روش پیاده سازی به وسیله روشCRT ارائه شده است. یک نمونه LSA مطابق با معماری Cox-Rower 1024 انتقال RSA را در مدت زمان ۴٫۲ میلی ثانبه با وجود CRT و در زمان ۲٫۴ بدون آن به دست می دهد با وجود اینکه تعداد کل گیت های منطقی برای ۱۱ واحد موازی و فرکانس سیستم ۸۰ مگاهرتز ۳۳۳ هزار است.

مقدمه

کارکرد محاسباتی اعداد صحیح بزرگ در پیاده سازی امضای دیجیتال و رمزنگاری کلید عمومی و امضای دیجیتال مهم است. ما الگوریتم ضرب مونتگمری سریع تری مبتنی بر RNS ارائه کرده ایم در RNS یک عدد صحیح به وسیله باقی مانده هایی از آن نشان داده می شود و این ها المانهای پایه ای RNS هستند. و تفرق و جمع و ضرب می تواند برای المانها انجام شود.

از طرف دیگر، ضرب مونتگمری روشی برای انجام ضرب پیمانه ای با جانشین کردن ضرب و جمع با تقسیم است. بنابراین به نظر می رسید ترکیب RNS و ضرب مونتگمری برای انجام پردازش موازی توان رسانی ماژولار مناسب است. در این مقاله یک پیاده سازی از سیستم رمزنگاری RSA با استفاده از ضرب مونتگمری RNS را بررسی کرده و یک LSI RSA برای تایید ممکن بودن الگوریتم ارائه شده طراحی می کنیم.

پروسه رمزگشایی RSA بدون CRT ارائه شده است. مشخصات معماری Cox-Rower از نظر مقیاس پذیری برای زمان عملکرد و سایز تراشه وابسته واحد های Rower بیان شده است. در پیاده سازی ارتباط بین تعداد واحد های Rower و سایز پایه در نمایش RNS برای کارایی مهم می شود چون عملیات برای هر المان پایه ای در واحد های موازی Rower انجام می شود. برای یک نمونه LSI که از ۰٫۲۵ µm CMOS  استفاده می کند، با CRT 4.2 و بدون آن ۲٫۴ میلی ثانبه برای یک سیستم رمزنگاری ۱۰۲۴ بیتی RSA به دست آمده است.

چکیده انگلیسی

We proposed a fast parallel algorithm of Montgomery multiplication based on Residue Number Systems (RNS). An implementation of RSA cryptosystem using the RNS Montgomery multiplication is described in this paper. We discuss how to choose the base size of RNS and the number of parallel processing units. An implementation method using the Chinese Remainder Theorem (CRT) is also presented.

An LSI prototype adopting the proposed Cox-Rower Architecture achieves 1024 bit RSA transactions in 4.2 msec without CRT and 2.4 msec with CRT when the operating frequency is 80 MHz and the total number of logic gates is 333 KG for 11 parallel processing units.

منبع : springer.com

The post پیاده سازی الگوریتم RSA با ضرب مونتگمری RNS appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-rsa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d9%88%d9%86%d8%aa%da%af%d9%85%d8%b1%db%8c-rns/feed/ 0
کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-pid-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-bp-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%88/ https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-pid-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-bp-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%88/#respond Wed, 13 Dec 2017 14:21:37 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21453 کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی در این بخش پروژه شبیه سازی کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی را با نرم افزار MATLAB با عنوان مقاله Adaptive PID Control with BP Neural Network Self-Tuning in Exhaust […]

The post کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
adaptive pid control bp neural network matlab 21453 1 کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی

در این بخش پروژه شبیه سازی کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی را با نرم افزار MATLAB با عنوان مقاله Adaptive PID Control with BP Neural Network Self-Tuning in Exhaust Temperature of Micro Gas Turbine به صورت رایگان آماده دانلود کردم که امیدواریم مفید و مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار گیرد. مقاله حاضر در استخراج معادلات و همینطور در روابط، بسیار ساده و روان عمل می کند و کاربردی می باشد. در ادامه به توضیحاتی از این پروژه پرداخته و فیلم و تصاویر خروجی قرار داده شده است.

معرفی پروژه

در این مقاله یک مدل ریاضی از کنترل درجه حرارت اگزوز در میکرو توربین گاز ارائه شده است که به منظور بدست آوردن کارایی مطلوب، یک کنترل کننده PID خود تطبیق جهت کنترل دمای اگزوز اعمال می شود. پارامتر های کنترل کننده PID به کمک شبکه عصبی پس انتشار (back propagation – BP) تنظیم گردیده است. در تنظیمات انجام شده، خروجی پیش بینی شده شبکه به منظور اصلاح کردن وزن های شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. همینطور خروجی شبکه از طریق شبکه عصبی BP پیش بینی شده و به این جهت پیش بینی غیر خطی باعث بهبود دقت پیش بینی شده است.

بهره وری و اثر بخشی استراتژی کنترل پیشنهاد شده، با استفاده از کنترل دمای اگزوز، معرفی شده است. نتایج شبیه سازی ها در نرم افزار MATLAB نشان می دهد که پاسخ دینامیکی سیستم کنترل اگزوز قادر است تا حد چشمگیر و ضد اختلال، نسبت به کنترل PID بهتر عمل می کند.

تصاویری از خروجی پروژه کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP

adaptive pid control bp neural network matlab 21453 2 کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

شکل ۱

adaptive pid control bp neural network matlab 21453 3 کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

شکل ۲

adaptive pid control bp neural network matlab 21453 4 کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

شکل ۳

adaptive pid control bp neural network matlab 21453 5 کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب

شکل ۴

The post کنترل تطبیقی PID با شبکه عصبی BP در دمای اگزوز میکرو توربین گازی با متلب appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-pid-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-bp-%d8%af%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%af%d8%b2%d9%88/feed/ 0
کتاب آموزش مدیر شبکه جلد اول به صورت PDF https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/ https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/#respond Sun, 10 Dec 2017 00:05:15 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21430 کتاب آموزش مدیر شبکه جلد اول در این بخش کتاب آموزش مدیر شبکه ۱ را به صورت PDF آماده کرده ایم که در ۴۱۳ صفحه توسط فرشید باباجانی به صورت تصوبری تهیه شده که در ادامه به فهرست مطالب آن پرداخته و لینک دانلود رایگان آن قرار داده شده است. […]

The post کتاب آموزش مدیر شبکه جلد اول به صورت PDF appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
network administrator 21430 کتاب آموزش مدیر شبکه جلد اول به صورت PDF

کتاب آموزش مدیر شبکه جلد اول

در این بخش کتاب آموزش مدیر شبکه ۱ را به صورت PDF آماده کرده ایم که در ۴۱۳ صفحه توسط فرشید باباجانی به صورت تصوبری تهیه شده که در ادامه به فهرست مطالب آن پرداخته و لینک دانلود رایگان آن قرار داده شده است.

معرفی کتاب آموزش مدیر شبکه

شبکه‌ های کامپیوتری شبکه های بسیار سخت و پیچیده ای هستند که طیف وسیعی از فناوری ها را در بر می‌گیرند و این گستره هر روزه در حال رشد و پیشرفت است. موضوعات شبکه‌ های کامپیوتری به طور کاملا عملی در این کتاب مطرح شده است و قسمت های تئوری آن نیز به طور مختصر بیان می شود. از این کتاب می‌توان به عنوان کتاب آموزشی در دروس ‌هایی مانند مدیریت شبکه، شبکه‌ های کامپیوتری، درس نصب و راه ‌اندازی شبکه و آزمایشگاه شبکه و همچنین در دوره‌ های عملی آموزش شبکه استفاده کرد.

در این کتاب به موضوعات مختلفی پرداخته شده است مانند :

 •  آموزش راه اندازی سرور iESX
 •  آموزش راه اندازی روتر میکروتیک
 •  آموزش نصب و راه اندازی سرور Exchange
 •  آموزش نصب و راه اندازی سرور مانیتورینگ
 •  آموزش نصب و راه اندازی کش سرور
 •  آموزش نصب و راه اندازی Lync سرور
 •  آموزش نصب و راه اندازی آنتی ویروس تحت شبکه
 •  آموزش نصب و راه اندازی Vcenter و بررسی تمام امکانات آن

فهرست مطالب کتاب آموزش مدیر شبکه

 • مقدمه
 • شروع کار
 • نصب و راه اندازی سرور ESXi
 • کانفیگ سرور HP
 • نصب ESXI بر روی سرور HP
 • کانفیگ سیستم عامل ESXi
 • بررسی سناریو
 • نصب و راه اندازی سرور میکروتیک
 • جدول قیمت لایسنس های میکروتیک
 • تنظیم کارت شبکه و دسترسی از طریق برنامه ی Winbox به میکروتیک
 • تنظیم نام پورتهای ورودی و خروجی
 • فعالسازی PPPoE Client
 • آدرس دهی به اینترفیس ها
 • تعریف Address Pool
 • ایجاد پروتکلDHCP در سرور
 • تنظیم DNS Server
 • تنظیمات Route
 • تنظیم Firewall
 • ایجاد ماشین مجازی بر روی سرور ESXi
 • تعریف User برای دسترسی به سرور ESXi
 • نحوه ی ایجاد SnapShot در سرور ESXi
 • ایجاد Backup از ماشین مجازی
 • نحوه ی اضافه کردن ماشین مجازی به سرور ESXi
 • حذف ماشین مجازی
 • دسترسی به سرور ESXi از طریق نرم افزار VMware Workstation
 • نصب و راه اندازی VCenter
 • ایجاد ماشین مجازی در VCenter برای سرور ESXi
 • ایجاد Clone از ماشین مجازی در VCenter
 • ایجاد Template از یک ماشین مجازی
 • نصب و راه اندازی vSphere Update Maneger
 • ایجاد زمانبندی برای آپدیت سرور
 • آپگرید کردن سیستم عامل ESXi
 • تعریف کاربر VCenter و استفاده از Active Directory برای ورود
 • تنظیم VCenter برای ارتباط با Active Directory
 • نصب و راه اندازی VCenter Operations Manager
 • کانفینگ پورت ILO2 در سرور ESXi
 • تعیین مقدار مصرف کاربر از اینترنت در میکروتیک
 • بررسی Burst در Queue
 • دسترسی از راه دور به شبکه ی داخلی در میکروتیک
 • دسترسی به وب سایت درون شبکه از طریق آدرس Public
 • دسترسی به سرور شیرپوینت داخلی از طریق آدرس Public
 • ایجاد کاربر در Queue به صورت خودکار
 • مدیریت دانلود و آپلود کاربران
 • ریست کردن Counter کاربران در مدت زمان مشخص
 • قطع کردن اینترنت کل شبکه در زمان مشخص شده به صورت خودکار
 • نحوه ی Restart کردن و Shutdown روتر میکروتیک
 • ایجاد Load Balancing در روتر میکروتیک
 • بررسی روش Firewall marking
 • قرار دادن کاربر روی یک خط اینترنت مشخص
 • بستن پسوند فایلها در میکروتیک
 • بستن آدرس سایتها در میکروتیک
 • مشخص کردن مقدار سرعت دانلود فایلهای خاص
 • فعالسازی کش سرور در میکروتیک
 • بستن پسوند فایلها در Web Proxy
 • فعال سازی کش سرور Squid
 • نصب Squid بر روی سیستم عامل ویندوز
 • نصب Squid در سرور Linux
 • تخصیص دادن IP Address به سرور لینوکس
 • آپدیت کردن روتر میکروتیک
 • انجام Backup و Restore در میکروتیک
 • انجام Backup به صورت دستی
 • ایجاد Backup به صورت اتوماتیک و ارسال آن به ایمیل
 • قطع کردن خودکار اینترنت کاربران بعد از مصرف حجم مشخص شده
 • تغییر نام روتر
 • فعال سازی شبکه های خصوصی مجازی (VPN) در میکروتیک
 • مانیتور کردن روتر میکروتیک و همه ی سرورها
 • نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ PRTG
 • نحوه ی مانیتور کردن سرور های لینوکسی توسط نرم افزار PRTG
 • مانیتور کردن کل دستگاه های شبکه داخلی در PRTG
 • نحوه ی گزارش گیری در نرم افزار PRTG
 • راه های دسترسی به روتر میکروتیک
 • قطع ارتباط تبلت و موبایل در شبکه
 • راه اندازی PPPoE Server در روتر میکروتیک
 • راه اندازی User Manager در روتر میکروتیک
 • ارتباط میکروتیک با User Manager
 • کار با Hotspot و ارتباط ان با Radius Server
 • شخصی سازی صفحه ورود درHotSpot
 • متصل کردن HotSpot به Active Directory
 • بستن Ping در میکروتیک
 • نصب سرویس Certification Authority
 • کار با سرور Exchange 2013
 • کار با Outlook برای متصل شدن به Exchange
 • کار با Web APP در Exchange
 • قطع ارتباط تبلت و موبایل در شبکه Exchange
 • کنترل تحویل ایمیل به مقصد با بررسی Delivery reports
 • انتقال آدرس HTTP به HTTPS
 • دریافت کل ایمیل های کاربران در یک صندوق پستی
 • ارسال ایمیل به ایمیل سرور خارجی
 • حذف نرم افزار Exchange
 • نصب و راه اندازی Lync Server 2013 Enterprise
 • فعال سازی سرویس Archive در سرور Lync
 • فعال سازی چت گروهی در Lync Server 2013
 • ایجاد گروه برای کاربران در Lync
 • دسترسی به کنترل پنل سرور Lync از طریق وب
 • فعال سازی سرویس Mobile در Lync Server
 • نصب سیستم عامل اندروید بر روی ویندوز به صورت مجازی
 • فعال سازی سرویس کنفرانس در Lync Server
 • فعال سازی Meeting در Lync2013
 • نصب و راه اندازی آنتی ویروس تحت شبکه
 • استفاده از سرور آنتی ویروس از طریق اینترنت

The post کتاب آموزش مدیر شبکه جلد اول به صورت PDF appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/feed/ 0
کتاب مبانی رایانش ابری به صورت PDF https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/ https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/#respond Wed, 06 Dec 2017 23:57:29 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21416 دانلود کتاب مبانی رایانش ابری به صورت PDF در این بخش کتاب مبانی رایانش ابری را در قالب فایل PDF آماده کردیم که دارای ۷ فصل و ۲۰۵ صفحه می باشد و توسط طیبه محمدی ترجمه شده است. در ادامه به معرفی کتاب و سر فصل های مربوطه به آن […]

The post کتاب مبانی رایانش ابری به صورت PDF appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
cloud computing 21416 کتاب مبانی رایانش ابری به صورت PDF

دانلود کتاب مبانی رایانش ابری به صورت PDF

در این بخش کتاب مبانی رایانش ابری را در قالب فایل PDF آماده کردیم که دارای ۷ فصل و ۲۰۵ صفحه می باشد و توسط طیبه محمدی ترجمه شده است. در ادامه به معرفی کتاب و سر فصل های مربوطه به آن پرداخته و لینک دانلود رایگان قرار داده شده است.

معرفی کتاب مبانی رایانش ابری

این کتاب شامل هفت فصل می باشد. ابتدا با یک معرفی کلی از ابر و تکنولوژی هایی که آن را تشکیل داده اند شروع می کنیم. سپس درباره ی گزینه هایی که در هنگام پیاده سازی محیط ابری به دنبال آنها هستیم بحث می کنیم. و بعد شما را در تصمیم گیری راهنمایی می کنیم. بعد از تصمیم گیری، برخی از ملاحظات را که باید در پیاده سازی محیط ابری شما ایجاد شوند را پوشش می دهیم.

فصل اول

معرفی مبانی ابر و مفاهیم مربوط به آن را ارائه می دهد و برخی از مزایایی را که از انتساب ابر بوجود می آید را شرح می دهیم. ما برخی از مسائل و نگرانیهایی را که برخی سازمانها در هنگام حرکت به محیط ابری دارند را پوشش می دهیم. و همچنین می گوییم که چگونه این مسائل و نگرانیها می توانند کاهش یابند.

فصل دوم

در فصل ۲ تکنولوژیها و مفاهیمی را که در ایجاد محیط ابری استفاده می شوند را بررسی می کنیم و موارد احراز هویت، مفاهیم رایانش کلی، مجازی سازی و فن آوری های توسعه وب را توصیف می کنیم. در فصل ۳ مدلهای استقرار ابری متفاوت را معرفی می کنیم. ابرهای عمومی، خصوصی، گروهی و هیبریدی را شرح می دهیم. مزیت ها و مشکلات هر مدل را بررسی می کنیم.

فصل سوم و چهارم

 سپس به پیامد های امنیتی هر مدل نگاه کرده و سرانجام، بررسی می کنیم که چه چیزی در حفظ هر محیطی دخیل است. در فصل ۴ مدلهای متفاوت سرویس ابر را پوشش میدهیم، که در ابتدا با ۳ مدل سرویس اصلی آغاز می کنیم : نرم افزار به عنوان سرویس (SaaS ) پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS) و زیر ساخت به عنوان سرویس (IaaS) سپس مدلهای سرویس جدیدتر را بررسی می کنیم که اخیرا توسعه یافته اند.

فصل پنجم

در فصل ۵ درباره ی تصمیم گیری حول ابر صحبت می کنیم. در ابتدا توصیف می کنیم که شما برای تصمیم گیری برای حرکت به سوی ابر چه چیز هایی را باید در نظر بگیرید. سپس در مورد انتخاب یک مدل سرویس صحبت می کنیم. گام بعدی انتخاب مدل استقرار است. در نهایت درباره ی مواردی که در هنگام انتخاب فراهم کننده ی سرویس های ابری عمومی باید در نظر گرفته شود صحبت می کنیم.

فصل ششم و هفتم

در فصل ۶ بیشتر درباره ی امنیت ابر صحبت می کنیم. ما به دنبال یک چارچوب برای ارزیابی هستیم و امنیت بنیادین، ملاحظات کسب و کاری، و امنیت عملیاتی را پوشش می دهیم. هنگامی که محیط ابری ایجاد می شود، شما باید آن را اجرا کنید. در فصل ۷ عملیات یک محیط ابری را پوشش می دهیم و همچنین دسترسی به محیط ، روشهای عملیاتی و فرایند ها را توصیف کرده ایم.

ما باور داریم که موارد پوشش داده شده در این فصل ها نه تنها شما را در درک ابر، بلکه همچنین به شما در پیاده سازی ابر کمک خواهد کرد. با ابر، مانند بیشتر تکنولوژی های جدید، کلید انجام درست آن ایجاد اطمینان در درک درست چیزی است که شما با آن سروکار دارید. شما به این درک به منظور اطمینان از این که ابر برای سازمان شما مناسب است، نیاز دارید. هدف ما ایجاد اطمینان از این است که شما درک لازم را دارید.

فهرست مطالب کتاب مبانی رایانش ابری

فصل اول : معرفی ابر

 • مقدمه
 • ابر چیست ؟
 • خصوصیات کلیدی ابر
 • سلف سرویس مورد تقاضا
 • دسترسی شبکه ی گسترده
 • اشتراک منابع
 • قابلیت ارتجاعی یا انعطاف پذیری سریع
 • سرویس اندازه گیری شد
 • مدلهای استقرار ابر
 • عمومی
 • خصوصی
 • گروهی
 • هیبریدی
 • مدلهای سرویس ابری
 • زیرساخت به عنوان سرویس
 • پلتفرم به عنوان سرویس
 • نرم افزار به عنوان سرویس
 • درایور های ابر
 • درایور های سیستم
 • چابکی
 • قابلیت اطمینان
 • مقیاس پذیری و انعطاف پذیری
 • کارآیی
 • راحتی در نگهداری
 • امنیت و انطباق
 • درایور های کسب و کار
 • هزینه
 • مصرف گرایی
 • فراگیر شدن تکنولوژی
 • مجازی سازی
 • ساختار برنامه ها
 • افزایش پهنای باند
 • محرک های ارائه دهندگان ابر
 • اقتصاد مقیاس
 • درآمد متناوب
 • موانع انتخاب ابر: چه چیز مانع افراد می شود؟
 • ابهام
 • نگرانی های در رابطه با کمال و رشد
 • سرویس ها به اندازه ی کافی قوی نیستند
 • SLA ها
 • یکپارچه سازی
 • امنیت
 • مالکیت داده ها
 • حسابرسی یا رسیدگی
 • مسائل مربوط به حریم خصوصی، حقوقی و پذیرش
 • چند مستاجری
 • امنیت
 • کمبود یا فقدان سفارشی سازی
 • چالش های تکنولوژی
 • تغییر مقیاس افقی
 • سیاست های شرکت
 • انعطاف پذیری
 • خلاصه

فصل دوم : طرح مفاهیم اولیه

 • مقدمه
 • احراز هویت
 • شناسایی در برابر تأیید
 • اجازه دسترسی
 • روش های تایید هویت پیشرفته
 • احراز هویت چند فاکتوره
 • احراز هویت مبتنی بر ریسک
 • ارائه دهندگان هویت
 • مخزن اعتبار
 • Idp های عمومی
 • OPenID
 • Google
 • FacebooK
 • حساب مایکروسافت
 • هویت فدرال یا یکپارچه
 • سرویس های کنترل دسترسی مایکروسافت
 • مفاهیم محاسباتی
 • محاسبات خدمات همگانی
 • سرور های Commodity
 • محاسبات خود گردان
 • ارائه دهندگان سرویس برنامه های کاربردی
 • مجازی سازی سخت افزار
 • هایپروایزره
 • اصول هایپروایزر
 • انواع هایپروایزر
 • هایپروایزر xen
 • Hyper-V
 • vSphere
 • KVM
 • تکنولوژی های توسعه ی وب
 • HTML
 • Adobe Flash
 • SOAP
 • REST
 • Java
 • جاوا اسکریپت
 • NET.
 • Ruby on Rails
 • JBOSS
 • PHP
 • JSON

فصل سوم : مدل های استقرار ابر

 • مقدمه
 • ابرهای عمومی
 • مزیت ها
 • دسترسی یا در دسترس بودن
 • مقیاس پذیری
 • دستیابی پذیری
 • کاهش هزینه
 • معایب
 • محدودیت های یکپارچه سازی
 • انعطاف پذیری کاهش یافته
 • از کار افتادگی اجباری
 • مسئولیت ها
 • ملاحضات امنیتی
 • داده ها
 • پذیرش / انطباق
 • حسابرسی
 • ابرهای خصوصی
 • مزیت ها
 • پشتیبانی و عیب یابی
 • نگهداری
 • نظارت کردن
 • معایب
 • هزینه
 • سازگاری سخت افزاری و نرم افزاری
 • تخصیص مورد نیاز
 • مسئولیت ها
 • ملاحضات امنیتی
 • انطباق / پذیرش
 • حسابرسی
 • ابرهای گروهی
 • مزایا
 • هزینه
 • چند مستاجری
 • معایب
 • مالکیت
 • مسئولیت ها
 • ملاحضات امنیتی
 • داده ها
 • انطباق
 • حسابرسی
 • ابرهای هیبریدی
 • مزایا
 • معایب
 • یکپارچه سازی
 • ملاحضات امنیتی
 • داده ها
 • حسابرسی
 • خلاصه

فصل چهارم : مدل های سرویس ابری

 • مقدمه
 • نرم افزار به عنوان سرویس
 • خصوصیات SaaS
 • سفارشی سازی
 • پشتیبانی و نگهداری
 • آنالیزها
 • یکپارچه سازی
 • مسئولیت ها
 • درایو های SaaS
 • چالش های SaaS
 • مکان های مختلف
 • چند مستاجری
 • دیگر چالش های امنیتی
 • ارائه دهنده های SaaS
 • com
 • Google drive
 • com
 • پلتفرم به عنوان سرویس
 • خصوصیات PaaS
 • سفارشی سازی
 • آنالیزها
 • یکپارچه سازی
 • مسئولیت های PaaS
 • درایور های Paas
 • چالش های Paas
 • چالش های انعطاف پذیری
 • تهدید های امنیتی
 • ارائه دهنده های PaaS
 • windows Azure
 • موتور Google APP
 • زیر ساخت به عنوان سرویس
 • مسئولیت ها
 • درایور ها
 • چالش ها
 • چالش های امنیتی
 • ارائه دهنده های IaaS
 • ابر رایانشی الاستیک یا انعطاف پذیر آمازون (EC2)
 • مدلهای سرویس دیگر
 • دیتابیس به عنوان سرویس (DbaaS)
 • دسکتاپ به عنوان سرویس
 • بکارگیری ذخیره سازی
 • سرویس ذخیره سازی ساده ی آمازون (S3)
 • خلاصه

فصل پنجم : تصمیم گیری

 • مقدمه
 • از ابر استفاده کنیم یا خیر؟
 • انتخاب یک مدل سرویس ابر
 • تجربه ی کاربر
 • امنیت
 • انطباق
 • انتخاب یک مدل استقرار ابری
 • تجربه ی کاربر
 • امنیت
 • مسئولیت ها
 • انتخاب یک ارائه دهنده ی سرویس ابر عمومی
 • نکات انتخاب ارائه دهنده ی SaaS
 • نکات انتخاب ارائه دهنده ی PaaS
 • نکات برای در انتخاب ارائه دهنده ی IaaS

فصل ششم : ارزیابی امنیت ابر: یک چارچوب امنیت اطلاعات

 • مقدمه
 • ارزیابی امنیت ابر
 • کارهای موجود روی چارچوبها یا راهنمایی امنیت ابر
 • ابزارها
 • چک لیست برای ارزیابی امنیت ابر
 • امنیت بنیادین
 • ملاحظات تجاری
 • شکست
 • حمایت عمیق
 • امنیت عملیاتی
 • معیارها برای چک لیست ها
 • خلاصه

فصل هفتم : عملیاتی کردن ابر

 • مقدمه
 • از معماری تا عملیات های امن و موثر
 • حوزه ی برنامه ریزی
 • امنیت، هزینه های مداوم و دسترسی فیزیکی
 • دسترسی مجازی و منطقی
 • آموزش
 • دسته های کارکنان امنیت ابر
 • ابزار
 • از محیط فیزیکی به محیط منطقی
 • راه اندازی مستقلانه ی عملیات ایمن
 • کارآمدی و هزینه
 • فعالیت های عملیاتی امنیتی
 • ساختهای سرور
 • بروز رسانی های سرور
 • تداوم کسب و کار، پشتیبان گیری و بازیابی
 • شکست ها
 • مدیریت تغییرات در محیط های عملیاتی
 • مدیریت نسخه
 • اطلاعات درباره ی زیر ساخت : مدیریت پیکربندی
 • تست های آسیب پذیری و نفوذپذیری
 • پاسخ و نظارت امنیتی
 • Housekeeping
 • کنترل تهدید
 • پاسخ حادثه
 • بهترین تجربه ها
 • انعطاف پذیری در عملیات
 • خلاصه
 • منابع

The post کتاب مبانی رایانش ابری به صورت PDF appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-pdf/feed/ 0
ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش https://www.noavarangermi.ir/%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/ https://www.noavarangermi.ir/%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/#respond Wed, 29 Nov 2017 09:48:59 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21402 ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش ترجمه مقاله A Low Latency Optical Switch for High Performance Computing with Minimized Processor Energy Load [Invited] در این پست ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش را آماده […]

The post ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
translate optical switch 21402 1 ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش

ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش

ترجمه مقاله A Low Latency Optical Switch for High Performance Computing with Minimized Processor Energy Load [Invited]

در این پست ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش را آماده کردیم که علاوه بر چکیده و مقدمه می توانید خود مقاله اصلی را نیز به طور رایگان دریافت نمایید.

چکیده مقاله

موضوعات برودتی و چگالی توان کارکرد پردازنده های تراشه ای با کارایی بالا را کم می کند و در حال حاضر ارتباطات برون تراشه ای بیشتر از ۲۰ درصد توان را برای ارتباطات شبکه ای، شکاف PCI و حافظه مصرف می کنند. فرستنده و گیرنده های فوتونی که با CMP ها ترکیب شدند برای مقابله با این مسئله در حال پیشرفت هستند. و ارتباطات سوییچینگ با فاصله کم را میان سرور های مرکز داده و تراشه ها برقرار می سازند.

اگر چه وجود تاخیر در ایجاد ارتباطات نوری نقشی مهمی در کلیه ی برنامه های محاسباتی دارد، و وجود فرستنده گیرنده های ترکیب شده با تراشه پردازنده مصرف توان مربوطه و سایر امور شبکه ای را بر روی تراشه منتقل می کند. در این بخش معماری سوئیچ نوری کم تاخیر پیشنهاد شده که باعث کاهش توان مصرفی در تراشه پردازنده در هر دو حالت شده است : شبکه های ارتباطی چند سوکته با حافظه اشتراکی و سوییچ های نوری مربوطه در مراکز داده.

این معماری سوییچینگ توان مصرف شده در CMP را به وسیله یک صفحه کنترل به همراه یک تداخل کننده هایبرید و ارتباط دهنده سروری ارسال و فراموشی ساده و تقویت کننده نوری نیمه هادی که سوییچ نوری را با بافرینگ الکترونیکی ترکیب کرده کاهش می دهد.

نتایج بدست آمده نشان می دهد که معماری پیشنهاد داده شده با ۴۲ درصد کاهش در تاخیر اصلی بار ها در مقایسه با سوییچ نوری برنامه ریزی شده فراهم می کند و همچنین کارکرد برای الگو های ترافیک یک به همه پخش و افزایش می دهد. نشان داده شده که توان اتلافی در تراشه پردازنده سرویس دهنده در مقایسه با معماری سوییچینگ نوری برنامه ریزی شده همراه با سوییچینگ تحریک کننده بیشتر از ۶۰ درصد کاهش می یابد.

مقدمه

تلاش های صورت گرفته در ارتباطات شبکه ای نوری برای مراکز داده دو موضوع مصرف توان کمتر و تاخیر کم را هدف گذاری کرده است. اگر چه استفاده انرژی برای مراکز داده یک مساله مهم و حیاتی است، تجهزات شبکه ای فقط ۵ درصد از این مقدار را استفاده می کنند و قسمت بزرگی از آن در سرور یا سطح چند پردازنده تراشه ای از دست می رود.

چکیده انگلیسی

 Power density and cooling issues are limiting the performance of high performance chip multiprocessors (CMP) and off-chip communications currently consume over 20% of power for memory, coherence, PCI and Ethernet links. Photonic transceivers integrated with CM Ps are being developed to overcome these issues, potentially allowing low hop count switched connections between chips or data center servers.

H owever, latency in setting up optical connections is critically important in all computing applications and having transceivers integrated on the processor chip also pushes other network functions and their associated power consumption onto the chip. I n this paper, we propose a low latency optical switch architecture which minimizes power consumed on the processor chip for two scenarios: multiple socket shared memory coherence networks and optical top-of-rack switches for data centers.

The switch architecture reduces power consumed on the CM P using a control plane with a simplified send and forget server interface and the use of a hybrid M ach-Zehnder I nterferometer (M ZI) and semiconductor optical amplifier (SOA) integrated optical switch with electronic buffering. Results show that the proposed architecture offers a 42 % reduction in head latency at low loads compared with a conventional scheduled optical switch as well as offering increased performance for streaming and incast traffic patterns. Power dissipated on the server chip is shown to be reduced by over 60% compared with a scheduled optical switch architecture with ring resonator switching.

منبع : ieeexplore.ieee.org

The post ترجمه مقاله سوییچ نوری کم تاخیر برای محاسبات بالا با حداقل بار انرژی پردازش appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%d8%b3%d9%88%db%8c%db%8c%da%86-%d9%86%d9%88%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8/feed/ 0
خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره https://www.noavarangermi.ir/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-zigbee-%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d9%be/ https://www.noavarangermi.ir/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-zigbee-%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d9%be/#respond Sun, 26 Nov 2017 22:11:15 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21388 خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره ترجمه مقاله IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (MST-PSO) در این پست ترجمه مقاله خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره […]

The post خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
translate Zigbee pso iot 21388 خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره

خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره

ترجمه مقاله IoT: Smart Home using Zigbee Clustering Minimum Spanning Tree and Particle Swarm Optimization (MST-PSO)

در این پست ترجمه مقاله خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره را آماده کردیم که علاوه بر چکیده و مقدمه می توانید خود مقاله اصلی را نیز به طور رایگان دانلود نمایید.

چکیده مقاله

در خانه هوشمند، وسائل به وسیله گره های حسگر کنترل و بررسی می شوند. شبکه درخت – خوشه ی Zigbee پروتکلی است که به طور وسیع در خانه هوشمند مورد استفاده واقع می شود. مصرف کم انرژی و کم بودن هزینه برای مسیر از مهم ترین مسائل در این نوع شبکه می باشند. از میان را حل های بسیاری که توسط پژوهشگران پیشنهاد داده شده، روش خوشه بندی، هزینه کمتر و استفاده بهتر از انرژی را فراهم می سازد.

روش خوشه بندی به وسیله جداسازی شبکه به بخش های گوناگون و تقسیم بندی عمل می کند که هر یک از آنها دارای یک سرخوشه (CH) می باشد. وظیفه سرخوشه عبارت از ادغام، جمع آوری، و فرستادن داده ها به ایستگاه مبنا در این مقاله، روشی جدید برای دسته بندی، به نام شبکه درخت خوشه ی Zigbee، و بر پایه درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره (MST-PSO) مطرح می کنیم.

هدف از این کار، گسترش طول عمر شبکه و کم شدن وابستگی روتر، به پروتکل Zigbee می باشد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که تکنیک ارائه شده در مقایسه با پروتکل های شبکه همچون توپولوژی مش و ستاره ای، پروتکل Zigbee از لحاظ طول عمر شبکه و مصرف انرژی کار آمد تر و موثرتر می باشد.

مقدمه

نظریه اینترنت اشیاء باعث کمک به ارتقا و کارایی خلاقانه ای می شود که بطور مطلوبی با تکنولوژی دیجیتال ترکیب می شود. اینترنت اشیا قصد دارد ارتباط میان دستگاه ها بدون دخالت انسان باشد. کاربرد های ابتکاری مانند حمل و نقل هوشمند، مراقبت بهداشتی هوشمند، صنعت هوشمند، خانه هوشمند، و غیره می تواند باشد.

چکیده انگلیسی

In Smart home environment, appliances are monitored and controlled by sensor nodes. Zigbee Cluster Tree Network is widely used protocol for smart home environment. Minimum Energy consumption and minimum cost path are important issues in this type of networks. Among many solutions proposed by researchers clustering technique provides energy efficiency and less expensive.

Clustering technique operates by dividing the network into many sections, each of which has a cluster head (CH). The tasks of cluster head are collection, aggregation and transmission of data to the base station. In this paper, we introduce a new approach for clustering namely Zigbee cluster tree networks based on Minimum Spanning Tree Particle Swarm Optimization (MST-PSO). It aims to extend network lifetime and reduce router dependency in Zigbee protocol. Simulation results show that the proposed method is more efficient compared to protocols such as Zigbee star and mesh topology in terms of network lifetime and energy consumption.

The post خانه هوشمند با خوشه بندی Zigbee بوسیله درخت پوشای کمینه و بهینه سازی انبوه ذره appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-zigbee-%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d9%be/feed/ 0
معرفی هوش مصنوعی آفلاین (Offline AI) https://www.noavarangermi.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-offline-ai/ https://www.noavarangermi.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-offline-ai/#respond Thu, 23 Nov 2017 11:32:28 +0000 https://www.noavarangermi.ir/?p=21380 هوش مصنوعی آفلاین در این بخش با مقاله کوتاهی در رابطه با هوش مصنوعی آفلاین در خدمت شما کاربران عزیز هستیم تا شما را با یک حوضه جذاب از هوش مصنوعی آشنا سازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در این زمینه که بسیار نایاب است را در […]

The post معرفی هوش مصنوعی آفلاین (Offline AI) appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
offline artificial intelligence 21380 معرفی هوش مصنوعی آفلاین (Offline AI)

هوش مصنوعی آفلاین

در این بخش با مقاله کوتاهی در رابطه با هوش مصنوعی آفلاین در خدمت شما کاربران عزیز هستیم تا شما را با یک حوضه جذاب از هوش مصنوعی آشنا سازیم. در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در این زمینه که بسیار نایاب است را در اختیار شما قرار دهیم.

هوش مصنوعی آفلاین یا (Offline AI) چیست ؟

هوش مصنوعی آفلاین (Artificial Intelligence) به برنامه هایی از ساختار های هوشمند اشاره می کند که روی دستگاه ها اجرا می گردد و مخالف بکارگیری API هایی که در یک سرور به منظور راه اندازی چنین برنامه هایی وجود دارند، می باشد. سازماندهی هوش مصنوعی آفلاین روی دستگاه ها اینگونه می باشد که می خواد سیستم های هوشمند بدون اتصال به رابط کاربردی برنامه نویسی (API) مشخصی را بر روی سرور ها از راه دور راه اندازی نماید.

به طور مختصر، بکارگیری هوش مصنوعی آفلاین سه مزیت دارد که در ادامه به آنها می پردازیم.

سرعت:

 • اگر یک دستگاه تمامی داده هایی که نیازمند است را داشته باشد و همچنین قادر به فراهم سازی وظایف هوشمند نظیر تشخیص تصویر و پردازش زبان طبیعی را بدون اینکه پردازش ارسال و یا دریافت داده ای از طرف یک سرور در جایی دیگری باشد، باعث بالا رفتن سرعت عملیات خواهد بود که عدم وابستگی به اتصالات شبکه و همینطور سخت افزار های سرور، دلیل آن می باشد. بک برنامه ای که دارای هوش مصنوعی در دستگاه ها باشد، قادر خواهد بود تا مدل های یادگیری ماشین آموزش دیده شده را بدون اینکه دستگاه نرم افزار و سخت افزار داشته باشد اجرا کند.
 • عدم وابستگی به اتصالات شبکه باعث افزایش قابل توجه سرعت در عملیات می گردد و تاثیر مثبتی را در تجربه کاربران در بهره مندی از چنین سیستم هایی به ارمغان می آورد. به عنوان نمونه می توان به CoreML برای سیستم عامل مک و سیستم عامل آی او اس اشاره کرد که یک قانون ارائه شده از سوی کمپانی اپل می باشد که اجازه اجرا نمودن ساختار های هوشمند را بدون اینکه اتصالی به شبکه در دستگاه رخ دهد، فراهم می سازد.

هزینه:

 • هزینه دومین مزیت بکارگیری هوش مصنوعی آفلاین است. در صورتی که در ساختار های هوشمند به منظور اجرا نمودن یک برنامه مشخص، از اتصالات شبکه ای استفاده نشود، هزینه شبکه صفر خواهد بود.

حریم خصوصی:

 • سومین مزیت هوش مصنوعی آفلاین که اهمیت بسیار و قابل توجهی را برای جامعه به عنوان مصرف کننده تکنولوژی و صنعت رسانه های اجتماعی داراست، حریم خصوصی می باشد. از این رو هیچگونه مسئولیتی بزرگ تر و سنگین تر از موضوع حفاظت داده های مردم وجود ندارد. حریم خصوصی داده های کاربران، یک کار اخلاقی با اهمیت بسیار بالا می باشد بوسیله هوش مصنوعی آفلاین، به شمار می رود.

The post معرفی هوش مصنوعی آفلاین (Offline AI) appeared first on نوآوران گرمی | مرجع فیلم های آموزشی و همیار دانشجو.

]]>
https://www.noavarangermi.ir/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b5%d9%86%d9%88%d8%b9%db%8c-%d8%a2%d9%81%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-offline-ai/feed/ 0